Silber & Gold Preisvergleich

Günstig Gold münzen kaufen

Silberpreis 14.21 EUR (1oz/Spot)

Silver-Price 19.630 USD (1oz/Spot)

Goldpreis 937.73 EUR (1oz/Spot)

Gold-Price 1295.38 USD (1oz/Spot)

Palladiumpreis 575.14 EUR (1oz/Spot)

Palladium-Price 794.50 USD (1oz/Spot)

Platinpreis 1023.24 EUR (1oz/Spot)

Platinum-Price 1413.5 USD (1oz/Spot)

Silver Coins ab
1oz Andorra 23,45 €
1oz American Eagle 17,70 €
1oz Arche Noah 16,82 €
1oz Britannia 18,24 €
1oz China Panda 18,65 €
1oz Fiji Taku 17,69 €
1oz Kiwi 46,41 €
1oz Koala 2014 18,16 €
1oz Koala 2013 21,20 €
1oz Koala 2012 24,90 €
1oz Koala 2011 36,90 €
1oz Kookaburra 19,20 €
1oz Libertad 17,20 €
1oz Lunar Ratte 29,00 €
1oz Lunar Ochse 34,00 €
1oz Lunar Tiger 18,65 €
1oz Lunar Hase 35,00 €
1oz Lunar Drache 18,65 €
1oz Lunar Schlange 25,00 €
1oz Lunar Pferd 19,74 €
1oz Maple Leaf 16,80 €
1oz Surinam 29,99 €
1oz Wiener Philharmoniker 17,03 €
1oz Wildlife Kanada 21,38 €
1oz Wildlife Antilope 21,53 €
1oz Wildlife Bison 24,50 €
1oz Wildlife Elch 25,90 €
1oz Wildlife Grizzly 29,90 €
1oz Wildlife Puma 21,38 €
1oz Wildlife Wolf 21,38 €
Silver Coins ab
5oz America the Beautiful 95,30 €
5oz China Panda 249,00 €
1kg Cook Islands 612,72 €
5oz Fiji Taku 100,24 €
1/2oz Koala 2014 10,37 €
1kg Koala 2014 533,89 €
10oz Kookaburra 2014 171,00 €
1kg Kookaburra 2014 535,44 €
1/2oz Libertad 11,06 €
2oz Libertad 47,48 €
5oz Libertad 102,12 €
1kg Libertad 655,00 €
1/2oz Lunar Schlange 13,00 €
2oz Lunar Schlange 59,08 €
5oz Lunar Schlange 113,00 €
10oz Lunar Schlange 232,42 €
1kg Lunar Schlange 789,01 €
1/2oz Lunar Pferd 10,33 €
2oz Lunar Pferd 37,81 €
5oz Lunar Pferd 95,20 €
10oz Lunar Pferd 171,50 €
1kg Lunar Pferd 536,45 €
1,5oz Polar Bear 29,36 €
Silver Bars ab
1oz Silberbarren 18,04 €
5oz Silberbarren 92,76 €
10oz Silberbarren 181,75 €
100oz Silberbarren 1.745,98 €
100g Silberbarren 66,20 €
250g Silberbarren 153,30 €
500g Silberbarren 292,20 €
1kg Silberbarren 528,00 €
5kg Silberbarren 2.790,13 €
15kg Silberbarren 8.363,57 €
100g Silber Münzbarren 74,90 €
250g Silber Münzbarren 255,89 €
500g Silber Münzbarren 311,99 €
1kg Silber Münzbarren 528,00 €
250g Silber Münzstange 249,00 €
Gold Bars ab
1g Goldbarren 32,30 €
2g Goldbarren 70,33 €
5g Goldbarren 155,10 €
10g Goldbarren 308,20 €
20g Goldbarren 613,00 €
50g Goldbarren 1.528,57 €
100g Goldbarren 3.037,98 €
250g Goldbarren 7.584,72 €
500g Goldbarren 15.172,44 €
1kg Goldbarren 30.352,97 €
1oz Goldbarren 949,46 €
5oz Goldbarren 4.876,18 €
10oz Goldbarren 9.462,10 €
1g Kinebar 39,17 €
2g Kinebar 69,42 €
5g Kinebar 162,03 €
10g Kinebar 316,72 €
20g Kinebar 623,40 €
1oz Kinebar 959,05 €
Gold Coins ab
1oz Andorra 970,42 €
1oz American Eagle 971,17 €
1oz Britannia 966,86 €
1oz Buffalo 978,21 €
1oz China Panda 980,70 €
1oz Euro 1.926,00 €
1oz Kiwi 1.026,00 €
1oz Koala 1.428,62 €
1oz Kangaroo / Nugget 961,00 €
1oz Krügerrand 959,77 €
1oz Libertad 980,94 €
1oz Lunar Ratte 1.248,00 €
1oz Lunar Ochse 1.150,00 €
1oz Lunar Tiger 1.276,00 €
1oz Lunar Hase 1.165,00 €
1oz Lunar Drache 1.069,00 €
1oz Lunar Schlange 1.037,50 €
1oz Lunar Pferd 980,94 €
1oz Maple Leaf 958,00 €
1oz Wiener Philharmoniker 964,00 €
Gold Coins ab
1/8oz Deutscher Wald Eiche 178,00 €
1/4oz Kangaroo / Nugget 250,00 €
1/2oz Kangaroo / Nugget 492,00 €
1/10oz Krügerrand 104,04 €
1/4oz Krügerrand 255,03 €
1/2oz Krügerrand 496,27 €
1/20oz Libertad 65,65 €
1/10oz Libertad 111,00 €
1/4oz Libertad 260,27 €
1/2oz Libertad 507,67 €
1/20oz Maple Leaf 62,52 €
1/10oz Maple Leaf 103,00 €
1/4oz Maple Leaf 255,46 €
1/2oz Maple Leaf 494,50 €
1/10oz Wiener Philharmoniker 101,00 €
1/4oz Wiener Philharmoniker 251,00 €
1/2oz Wiener Philharmoniker 496,47 €
1/20oz Lunar Schlange 62,90 €
1/10oz Lunar Schlange 108,00 €
1/4oz Lunar Schlange 255,96 €
1/2oz Lunar Schlange 506,50 €
2oz Lunar Schlange 1.948,00 €
1/20oz Lunar Pferd 60,94 €
1/10oz Lunar Pferd 105,56 €
1/4oz Lunar Pferd 254,79 €
1/2oz Lunar Pferd 499,51 €
2oz Lunar Pferd 1.949,48 €
1/4oz Kiwi 529,00 €
7,32g Sovereign 226,13 €
5,82g Vreneli 184,99 €